Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

'Ik moet spreken' : het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)

(2004) Baar, Maria Petronella Adriana de

De Vlaamse mystica Antoinette Bourignon (1616-1680) is een van de meest fascinerende vrouwen van de zeventiende eeuw. Zij brak namelijk op twee fronten radicaal met de gevestigde normen en waarden. Buiten alle kerkelijke instanties om fungeerde zij als geestelijk leider voor een groep in velerlei opzichten begaafde mannen. Tevens rekruteerde zij haar volgelingen over de grenzen van de kerken heen. Dat deed Bourignon in de overtuiging dat God haar had verkozen om het ware christendom op aarde te herstellen. Zij verkondigde dat het einde der tijden weldra zou aanbreken en het Laatste Oordeel geveld zou worden. Alleen de ware christenen zouden worden gered – en God had haar de taak toebedeeld om die te verzamelen. Deze boodschap verkondigde Bourignon in tal van door haar zelf ter perse gebrachte geschriften. Vele lezers zochten persoonlijk contact met haar. Onder hen bevonden zich kooplieden, ambachtslieden, medici, schilders, renteniers, geestelijken en geleerden. Zo werd Bourignon de centrale figuur van een spiritueel netwerk dat zich tot ver over de grenzen van de Republiek der Verenigde Nederlanden uitstrekte. Promovendus De Baar maakte studie van het leven en werk van Bourignon. Waarin was de aantrekkingskracht van deze zeventiende-eeuwse mystica gelegen? Hoe slaagde zij erin zich zonder enige formele theologische scholing en buiten alle kerkelijke kaders om te ontwikkelen tot geestelijk leider van een groep overwegend mannelijke volgelingen? Het proefschrift belicht Bourignons leefwereld, haar profetisch zelfbesef, de groepsvorming rondom haar persoon en de wijze waarop zij haar religieus leiderschap vormgaf

Bron: Rug nieuws
file:titelpagina's/inhoudsopgave
file:hoofdstuk 1
file:hoofdstuk 2
file:hoofdstuk 3
file:hoofdstuk 4
file:hoofdstuk 5
file:hoofdstuk 6
file:hoofdstuk 7
file:hoofdstuk 8
file:hoofdstuk 9
file:hoofdstuk 10
file:hoofdstuk 11
file:hoofdstuk 12
file:hoofdstuk 13
file:hoofdstuk 14
file:hoofdstuk 15
file:hoofdstuk 16
file:hoofdstuk 17
file:afkortingen
file:bijlagen
file:literatuuropgaven
file:registers
file:slotbeschouwing
file:summary
file:thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/264413962

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top