Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
godsgeleerdheid.jpg
English | Nederlands

Nationality discrimination and free movement law

(2002) Davies, Gareth Trevor

Dit proefschrift bekijkt de relatie tussen discriminatie op grond van nationaliteit en het recht betreffende het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EU. Dit wordt gedaan door een onderzoek van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de literatuur hierover.

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/241501393

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top