Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
god.jpg
English | Nederlands

Desperately Seeking Mary. A Feminist Appropriation of a Traditional Religious Symbol

(1991) Maeckelberghe, Els Lisette Maria

Is het mogelijk om vanuit feministisch perspectief over Maria te spreken? Kan een traditioneel en beladen beeld een nieuwe inhoud krijgen? Hoe vindt het proces van interpretatie van een dergelijk beeld plaats? ...

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/085824054

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top