Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
god.jpg
English | Nederlands

Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer

(1974) Reitsema, Gaathe Willem

Orndat door het denken van Ernst Troeltsch deze diverse aspecten van wat naar
onzer mening een moderne theologie kan zijn werden verwerkt, heeft het zin zijn
godsdienstwijsbegeerte als voorbeeld van zulk een moderne theologie te beschrijven ....

Zie: Ter introductie
file:Ter introductie

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/83340041X

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top