Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vpboersma.jpg
English | Nederlands

Coping styles and the pathophysiology of energy metabolism

(2011) Boersma, Gretha Johanna

Aan overgewicht gerelateerde ziekten zoals type 2 Diabetes komen steeds vaker voor. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van deze aandoeningen wordt sterk bemoeilijkt door de grote individuele verschillen, zowel voor wat betreft de aanleg voor deze ziekten als het succes van farmacologische en life style interventies. Wij stellen dat deze grote individuele verschillen grotendeels het gevolg zijn van verschillen in de persoonlijkheid van individuen en hebben dit onderzocht in 1) een serie experimenten met ratten met een verschillende persoonlijkheid (coping style) en 2) een paar pilot studies in humane vrijwilligers.
Zowel de dierexperimentele als de humane studies laten zien dat de zogenaamde passieve persoonlijkheid gekenmerkt wordt door een verhoogde aanleg voor dieet-geinduceerde insuline- ongevoeligheid. Het goede nieuws voor deze passieve persoonlijkheden is dat ze ook beter reageren op zowel farmacologische als life style interventies. Proactieve persoonlijkheden lopen weliswaar minder risico op de ontwikkeling van insuline-ongevoeligheid maar blijken ook minder succesvol te zijn bij interventieprogamma’s.
De verschillen in gevoeligheid voor de ontwikkeling van overgewicht gerelateerde ziekten zoals type 2 Diabetes lijken vooral het gevolg van verschillen in gedragsmatige flexibiliteit. In een stabiele situatie, waarin aanpassing aan de omgeving niet noodzakelijk is, is het proactieve individu het meest succesvol. Wanneer de leefomgeving echter sterk verandert, slaat de balans om en is het passieve individu in het voordeel. Op basis van dit proefschrift kunnen we concluderen dat de behandeling van metabole ziekten zou kunnen verbeteren door rekening te houden met de persoonlijkheid van de patiënt en de daarbij behorende fysiologische kenmerk (personalized medicine).
file:Titel en inhoud
file:Hoofdstuk 1
file:Hoofdstuk 2
file:Hoofdstuk 3
file:Hoofdstuk 4
file:Hoofdstuk 5
file:Hoofdstuk 6
file:Hoofdstuk 7
file:Hoofdstuk 8
file:Hoofdstuk 9
file:Hoofdstuk 10
file:Hoofdstuk 11
file:Nederlandse samenvatting
file:Dankwoord
file:Curriculum vitae
file:Volledige dissertatie

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/332023885

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top