Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

The role of structural proteins in development and attachment of Streptomyes coelicolor

(2010) Jong, Wouter de

Samenvatting
Een belangrijk deel van de natuurlijke stralingsbelasting die de Nederlander ontvangt, is het gevolg van verblijf in woningen. Deze stralingsbelasting wordt teweeggebracht door de aanwezigheid van geringe hoeveelheden uraan, thorium en kalium in bodem en bouwmaterialen. Daarbij zijn drie componenten te onderscheiden, te weten (a) blootstelling aan externe gammastraling; (b) inademing van kortlevende radondochternucliden; en (c) inademing van kortlevende thorondochternucliden. Bouwmaterialen dragen aan de twee eerstgenoemde categorieën voor ongeveer 55% en 70% bij; de blootstelling door thoron is vrijwel geheel aan bouwmateriaal toe te schrijven.

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek waarin methoden zijn ontwikkeld en gevalideerd met betrekking tot de bepaling van het door bouwmaterialen teweeggebrachte externe stralingsniveau en de radonafgifte. Daarnaast is nagegaan in hoeverre het ontwerp van een woning van invloed is op de stralingsbelasting en of de radonafgifte van bouwmaterialen is te verminderen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
De op de Nederlandse markt beschikbare bouwmaterialen verschillen sterk in radiologische samenstelling en radonafgifte, ook binnen eenzelfde materiaalklasse;
Bouwmaterialen dragen in Nederland gemiddeld voor ongeveer 40% bij aan de natuurlijke stralingsbelasting;
Het ontwerp van een woning is van meer invloed op de stralingsbelasting dan de gewoonten en voorkeuren van de bewoner;
De in Nederland toegepaste verfsoorten voor afwerking van muren en plafonds hebben geen effect op de radonafgifte;
Hoe lager de verhouding water/cement in beton, des te lager de radonafgifte;
De bijdrage door thoron is waarschijnlijk hoger dan tot nu toe verondersteld.
file:Volledige dissertatie

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/328309109

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top