Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

Flow dependent processes in settlement of intertidal bivalve larvae

(2004) Hendriks, Iris Eline

In estuariumgebieden ontwikkelen schelpdierlarven zich door middel van een planktonisch stadium, waarin zij vrij zwemmen in de waterkolom. Tijdens deze fase worden de larven verspreid door waterstromingen. Op een gegeven moment vestigen zij zich op de bodem. Dit belangrijke vestigingsproces is een korte fase, waarover weinig bekend is. Zowel voor, na als tijdens dit proces kan veel sterfte optreden en een beter inzicht hierin kan er onder meer aan bijdragen dat de aanwezigheid van toekomstige jaarklassen van commercieel beviste soorten (zoals kokkels) beter voorspeld kan worden. Promovendus Iris Hendriks onderzocht in hoeverre het vestigingsproces van de schelpdierlarven door waterstroming wordt bepaald. Zij voerde hiertoe experimenten uit in het veld en in het laboratorium, met stroomgoot en het kweken van larven. Haar onderzoek toont onder andere aan dat turbulentie, veroorzaakt door bodemstructuren, een belangrijke rol kan spelen in het vestigingsproces. Het wegvissen van deze bodemstructuren zou in dat geval de mate van vestiging van larven kunnen beïnvloeden.
file:Title and context
file:Chapter 1
file:Chapter 2
file:Chapter 3
file:Chapter 4
file:Chapter 5
file:Chapter 6
file:Chapter 7
file:Chapter 8
file:Samenvatting
file:Dankwoord

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/269619674

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top