Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

Stereoselective 1,4-additions

(1991) Jansen, Johan Franz Gradus Antonius

De synthese van enantiomeer zuivere verbindingen speelt een steeds grotere rol in de chemie. Met name voor geneesmiddelen is het belangrijk om specifiek één enantiomeer beschikbaar te hebben, aangezien het andere enantiomeer ongewenste bijwerkingen kan veroorzaken. De ontwikkeling van directe syntheses van enantiomeer zuivere reagentia en synthese bouwstenen is dan ook van groot belang. Een veel toegepaste koolstof koolstof bindingsvormende reactie is de Michael- of 1,4-additie. Tot nu toe zijn echter maar een zeer beperkt aantal stereoselectieve Michael addities bekend voor de directe asymmetrische synthese van acyclische systemen. In dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven naar asymmetrische 1,6addities met nieuwe chirale Michael acceptoren. De benadering die in dit onderzoek gevolgd wordt gaat uit van chirale cyclische Michael acceptoren. Door de beperkte conformationele flexibiliteit wordt een hoge stereocontrole verkregen en kunnen meerdere opeenvolgende nieuwe stereogene centra geïntroduceerd worden. De door Michael addities verkregen produkten bieden de mogelijkheid, na ringopening, multifunctionele acyclische bouwstenen in enantiomeer zuivere vorm te verkrijgen. In het hier beschreven onderzoek werden voor de synthese van optisch actieve produkten de nieuwe chirale butenolides 5(R)-(1-menthy1oxy)- 1 en 5(S)-(d-menthy1oxy)-2[5H]-furanon 2 als cyclische Michael acceptoren gebruikt. Daarnaast werden nieuwe 1,4-addities met racemisch 5-methoxy-2[5H]-furanon 3 ontwikkeld.
file:Titlepages
file:Voorwoord
file:Contents
file:Chapter 1
file:Chapter 2
file:Chapter 3
file:Chapter 4
file:Chapter 5
file:Chapter 6
file:Chapter 7
file:Samenvatting
file:Publicaties
file:Stellingen
file:Complete thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/312841434

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top