Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
fwn.jpg
English | Nederlands

Dating aand dietary reconstruction by isotopic analysis of amino acids in fossil bone collagen - with special reference to the caribbean

(1991) Klinken, Geert Jacob van

Het gebruik van bot als uitgangsmateriaal voor 14C dateringen heeft als voordelen dat botten veelvuldig voorkomen in archaeologische opgravingen en vaak op een directe manier zijn geassocieerd met gebeurtenissen die men wil dateren. Er kleeft echter ook een praktisch nadeel aan het gebruik van botten: contaminerende stoffen (humuscomponenten, bacteriële verontreinigingen, of aminozuren afkomstig
uit de bodem) zijn vaak moeilijk van bot-eigen materiaal (collageen) te scheiden. De conventionele scheidingsmethode, gelatinisatie van collageen, levert regelmatig afwijkende 14C ouderdommen op. Om 14C dateringen van botten te
verbeteren zou gebruik moeten worden gemaakt van botfracties met een aantoonbaar hoge specificiteit, zoals collageen-peptides, of sommige aminozuren. Introductie van 14C Accelerator Mass Spectrometry (AMS), een versnellertechniek, maakt dit mogelijk. Tijdens dit onderzoek zijn een aantal aminozuren uit collageen geïsoleerd met behulp van HPLC, een chromatografische scheidingsmethode.
Aspartaat, serine, glycine, proline, hydroxyproline, glutamaat, threonine en alanine kunnen zodoende preparatief worden gescheiden. De fracties worden vervolgens verbrand in een O2 verbrandingsopstelling of in een C/N analysator. Het resulterende C O2 (en N2 in het geval van de C/N analysator)kan worden gebruikt voor stabiele isotopen analyses en voor 14C metingen. ...

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/080190839

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top