Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
fwn.jpg
English | Nederlands

Chemistry of electron-deficient monocyclopentadienyl complexes of the early transition metals

(1989) Hessen, Bart

In dit proefschrift worden synthese en reactiviteit van electronendeficiënte monocyclopentadiënyl en mono(pentamethylcyclopentadiënyl) complexen van vroege overgangsmetalen (groep 4 en 5) beschreven. De inhoud valt uiteen in twee delen: de hoofdstukken II, III en IV behandelen de chemie van monocyclopentadiënyl vanadium complexen, terwijl de hoofdstukkken V, VI en VII betrekking hebben op de eigenschappen van mono (pentamethylcyclopentadiënyl) complexen van de groep 4 metalen titanium, zirconium en hafnium.
In hoofdstuk II wordt de synthese van de paramagnetische alkylcomplexen CpVR2(PMe3)n (R= alkyl, n=2, 1, 0; V(III) en CpVR (dmpe) (V(II)) beschreven. De 16e en 15e complexen hebben respectievelijk twee of drie ongepaarde electronen, en gedragen zich als electronisch 'pseudo-verzadigde' verbindingen. De thermolyse van CpV(CH2CMe2R')2PMe3 (R' = Me, Ph) verloopt via cyclometallering (R' = Ph) of a-CH abstractie (R' = Me). Dit laatste maakte het mogelijk het eerste alkylideen complex van vanadium, CpV (CHCMe3)dmpe, te isoleren. ...

Zie: Samenvatting.
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/055335837

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top