Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
fwn.jpg
English | Nederlands

2kF & 4kF : a study of spin and electronic Peierls transitions in one-dimensional TCNQ salts

(1980) Huizinga, Sytze

Tetracyanoquinodimethaan (TCNQ) is een vlak molekuul dat een goede electron acceptor is. Van veel TCNQ zouten kunnen éénkristallen worden gegroeid waarin de TCNQ molekulen in ketens gestapeld liggen. De van het donormolekuul of -atoom afkomstige electronen kunnen, meer of minder goed, langs de ketens reizen, en vormen zo een pseudo-ééndimensionaal electronisch systeem. ...

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/801175577

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top