Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

Postponement of childbearing and low fertility in Europe

(2004) Sobotka, Tomás

Europeanen stellen het ouderschap steeds verder uit. Vrouwen in Ierland, Italie, Frankrijk,
Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland krijgen hun eerste kind na hun 28-jarige leeftijd,
gemiddeld 4 jaar later dan de generatie van hun moeders. Gelijktijdig daalt de periode
vruchtbaarheid tot ongekende lage niveaus, vooral in landen van Centraal en Oost Europa. In
2001 kende Europa een vruchtbaarheidscijfer (TFR) van 1.39. In alle post-communistische
landen van Europa en alle landen van Zuid Europa (behalve Portugal) werd een TFR van
minder dan 1.4 geregistreerd. In vijftien landen was de TFR lager dan 1.30. Deze twee trends
– uitstel van het eerste kind en daling van de vruchtbaarheid tot ongekende lage niveaus – zijn
aan elkaar gerelateerd.
De centrale vraag in dit boek is of de zeer lage periode vruchtbaarheidscijfers in
Europa het resultaat zijn van het uitstel van ouderschap (aangeduid als ‘tempo effect’) of van
een daling van de vruchtbaarheidsniveau (aangeduid als ‘quantum effect’). Het uitstellen van
ouderschap verstoort de periode vruchtbaarheid. De verstoring houdt op zodra de leeftijd
waarop vrouwen kinderen krijgen stabiliseert. Een gevolg is dat vruchtbaarheids-indicatoren
die transversaal gemeten worden een verkeerd beeld kunnen geven van de vruchtbaarheid.
Deze studie besteedt relatief veel aandacht aan methodologie aspecten van
vruchtbaarheidsindicatoren en aan alternatieven voor de veel gebruikte TFR. De andere
onderwerpen die in deze studie aan bod komen, namelijk analyse en projectie van
kinderloosheid in Europe and de Vereinigte Staaten en een analyse en interpretatie van
vruchtbaarheidsveranderingen in Centraal en Oost Europa, zijn aan het uitstel van het
ouderschap gerelateerd.
Het onderzoek werd verricht in het kader van het project ‘Naar een scenariomodel
voor economische determinanten van Europese bevolkingsdynamiek’, dat werd gefinancierd
door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) [project nummer
A 510-03-901]. Het doel van het project was een beter inzicht te verkrijgen in de
determinanten van demografische processen (vruchtbaarheid, sterfte, binnenlandse en
buitenlandse migratie, en de interactie tussen deze processen) met het oog op een betere
theoretische en empirische onderbouwing van demografische scenario’s voor Europa en de
Europese regio’s. Het onderzoek waarover in dit boek wordt gerapporteerd is gericht op de
meest markante aspecten van de vruchtbaarheidstrends in Europa: lage en zeer lage periode
vruchtbaarheid, uitstel van het eerste kind, en de dramatische transformatie van het gezin in
Centraal en Oost Europa. Indien de gegevens dat toelaten wordt een gedetailleerd beeld
gegeven van trends per land. Een grote verscheidenheid aan statistische gegevens wordt
gebruikt, afkomstig van meerdere bronnen. Naast een bespreking van markante trends leidt
deze studie tot inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen en scenario’s.
.
file:Title and context
file:Chapter 1
file:Chapter 2
file:Chapter 3
file:Chapter 4
file:Chapter 5
file:Chapter 6
file:Chapter 7
file:Chapter 8
file:Chapter 9
file:References
file:Appendix
file:Index
file:Samenvatting
file:Population Studies Series
file:Complete thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/270156518

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top