Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
Teune.jpg
English | Nederlands

Glucose metabolic patterns in neurodegenerative brain diseases

(2013) Teune, Laura Klaaske

Dit document is (ook) beschikbaar voor ruilverkeer - alleen door bibliotheken -. [Bestelformulier]


Neurodegeneratieve hersenziekten zoals de ziekte van Parkinson (PD), multisysteem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) zijn hersenaandoeningen waarbij langzamerhand – over vele jaren - de zenuwcellen in bepaalde gebieden verloren gaan. In de klinische praktijk kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende ziektebeelden, omdat vooral in het begin de symptomen hetzelfde kunnen zijn. Een [18F]-fluorodeoxyglucose (FDG)-PET scan kan hierbij behulpzaam zijn. Bij dit onderzoek wordt de radiotracer FDG (een vorm van glucose (suiker)) ingezet. Dit is de energiebron van het hersenweefsel. Door een FDG-PET scan van de hersenen te maken wordt het energieverbruik in de hersenen zichtbaar gemaakt. Patronen van verminderd energieverbruik (glucose metabolisme) zijn voor elke neurodegeneratieve hersenziekte anders.
Het doel van dit proefschrift was onder andere om met behulp van een FDG-PET scan het glucose metabolisme in de hersenen bij neurodegeneratieve hersenziekten in beeld te brengen.

Met behulp van de wiskunde rekentechniek SSM/PCA zijn de ziekte-specifieke metabole patronen voor PD,MSA en PSP geïdentificeerd. Daaruit is gebleken dat met behulp van deze metabole patronen in een vroeg stadium een goed onderscheid tussen de verschillende ziektebeelden gemaakt kan worden. Daarnaast is het mogelijk om een score per patiënt te berekenen die weergeeft in hoeverre het metabole hersenpatroon van een individuele patiënt overeenkomt met het ziekte-specifieke metabole groepspatroon van PD, MSA of PSP. Met deze methodiek kan de waarschijnlijkheid bepaald worden dat iemand een bepaalde ziekte heeft.

Daarom kunnen deze ziekte-specifieke metabole patronen een waardevol hulpmiddel zijn in de klinische praktijk bij het stellen van de juiste diagnose.
file:Volledige dissertatie

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/357137663

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top