Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

Gene expression in Hodgkin lymphoma. The role of miR-155 in normal and malignant B cells

(2006) Kluiver, Joost Laurens

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van het Hodgkin lymfoom hebben we het genexpressieprofiel van Hodgkin cellen vergeleken met normale B cellen waaruit de Hodgkin cellen ontstaan. Hieruit is gebleken dat de Hodgkin cellen qua genexpressie profiel helemaal niet meer lijken op normale B cellen.
Een gen dat consistent tot expressie werd gebracht door de Hodgkin cellen was het BIC gen. Het RNA afgeschreven van dit gen bleek niet te coderen voor een eiwit maar kon worden omgezet naar het microRNA miR-155. microRNAs zijn een nieuwe klasse van kleine ~22 nucleotiden RNA moleculen die uit langere RNA moleculen worden gevormd. Ze functioneren door te binden aan de mRNAs van specifieke targetgenen en zo de eiwittranslatie van deze genen te blokkeren. Het Hodgkin lymfoom maar ook een aantal nauw verwante non-Hodgkin lymfomen laten hoge miR-155 expressie niveaus zien. Dit in tegenstelling tot het Burkitt lymfoom en diverse andere non-Hodgkin lymfomen. De expressie van miR-155 kan worden gereguleerd via de B-cel receptor en enkele andere moleculen die betrokken zijn bij de B-cel receptor signalerings route. Dit wijst erop dat miR-155 mogelijk een rol speelt bij de B-cel ontwikkeling. Burkitt lymfoom cellen kunnen na inductie of ectopische expressie van BIC RNA dit niet of veel minder efficiënt omzetten naar miR-155. Dit in tegenstelling tot normale B-cellen of Hodgkin cellen. Dit wijst erop dat miR-155 expressie niet alleen wordt gereguleerd door het BIC expressie niveau maar ook door de mate van BIC naar miR-155 omzetting.
file:Title and contents
file:Chapter 1
file:Chapter 2
file:Chapter 3
file:Chapter 4
file:Chapter 5
file:Chapter 6
file:Chapter 7
file:Chapter 8
file:Chapter 9
file:Full color figures
file:References
file:Abbreviations
file:Nederlandse samenvatting
file:Publications
file:Dankwoord
file:Complete thesis
file:Stellingen

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/296024066

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top