Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
medisch.jpg
English | Nederlands

Pathologenis potential of antoneurophil cytoplasmai antibodies.

(1994) Brouwer, Elisabeth

De ziekte van Wegener wordt gekenmerkt door het optreden van herhaaldelijk terugkerende ontstekingen in neus en bijholten gevolgd door ontsteking van bloedvaten op andere plaatsen in het lichaam, vooral in de nieren. De ontstaanswijze
van de ziekte van Wegener en andere vormen van vaatwandontsteking die gepaardg aan met nierontsteking is grotendeels nog onbekend. Inzicht in de ontstaanswijze zal kunnen leiden tot betere vormen van behandeling en hopelijk tot preventie van deze ernstige aandoeningen. ...

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/119757648

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top