Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

Management van organisatievernieuwing : een analyse van de constructieprocessen van de business-unitvorming binnen Akzo (1987-1993)

(2002) Wolpert, Luc-Jan Sebastian

Deze studie was gericht op het zichtbaar maken van de constructieprocessen die ten grondslag gelegen hebben aan de organisatievernieuwing van Akzo, en de wijze waarop het topmanagement het concept van Business Units naar de eigen bedrijfspraktijk vertaalde.
Mijn ambitie bij dit onderzoek was erop gericht, aan de hand van de Akzo casus, en met behulp van een eigen theoretische uitwerking (het conceptuele model) een verbinding te leggen tussen de concepten “back-end-of-decisionmaking” (processuele benadering) en “languaging” (de corporate epistemologische benadering).
file:titelpagina's/inhoudsopgave
file:chapter 1
file:chapter 2
file:chapter 3
file:chapter 4
file:chapter 5
file:chapter 6
file:chapter 7
file:chapter 8
file:chapter 9
file:chapter 10
file:bijlagen
file:literatuuropgaven
file:samenvatting
file:stellingen
file:thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/239009290

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top