Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

The pathfinder

(1998) Vrieling, Lammert

In dit proefschrift staan de geschiedenis en de ontwikkeling van de prestaties van de Nederlandse staal- en aluminiumproducent Koninklijke Hoogovens N.V., een tijdsperiode van tachtig jaar, centraal. De vraag is hoe deze prestaties tot stand zijn gekomen.
De literatuur op het gebied van strategisch management bestaat ruwweg uit twee benaderingen. De eerste benadering staat bekend onder het Engelse label: de resource-based view. Volgens deze benadering komen prestaties voort uit de creatieve en doortastende handelingen van het management van een organisatie. De tweede benadering staat bekend onder het eveneens Engelse label: de industrial organisation approach. Deze benadering benadrukt de zachte doch zekere dwang vanuit de sector en omgeving waardoor een organisatie bepaalde keuzes maakt en waarmee prestaties tot stand komen. Wanneer beide benaderingen tegelijkertijd toegepast worden – een zogenaamde SWOT-analyse - is het antwoord op de eerder genoemde prestatievraag - niet onverwacht – dat zowel het management (inside-out) als de sector of omgeving (outside-in) invloed hebben. De interactie, echter, tussen deze twee antwoorden blijft helaas veelal buiten beschouwing. Dit onderzoeksproject is geïnitieerd juist vanwege het grotendeels ontbreken in strategisch management theorieën van interactie tussen sector en onderneming door de tijd heen. Door de interactie en “samensmelting” van sector en onderneming serieus te nemen wordt de complexiteit van de dagelijkse bedrijfsrealiteit centraal gesteld. Door nadruk te leggen op de resources (een combinatie van bezittingen en bekwaamheden) van een bedrijf te midden van haar territorium (de sector) zal een beter begrip verkregen worden.
file:titlepages/contents
file:chapter 1
file:chapter 2
file:chapter 3
file:chapter 4
file:chapter 5
file:chapter 6
file:chapter 7
file:appendix
file:endnotes
file:name index
file:references
file:samenvatting
file:thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/175060517

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top