Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

Stephanus en zijn digestenonderwijs

(2008) Jong, Hylkje de

Dit document is (ook) beschikbaar voor ruilverkeer - alleen door bibliotheken -. [Bestelformulier]


Stephanus behoort tot de antecessoren, de hoogleraren die in het midden van de zesde eeuw na Christus in het Oostromeinse Rijk onderwijs hebben gegeven in de wetgeving van keizer Justinianus. Stephanus doceerde vermoedelijk aan de rechts¬school van Beiroet. Verspreid over de gehele Byzantijnse rechts¬literatuur zijn fragmenten te vinden die van Stephanus afkomstig zijn. Zij zijn te herkennen aan zijn karakteristieke stijl. De meeste Stephanusfragmenten zijn overgeleverd in de Basilica, een in 900 voltooide Griekse tekstenverzameling met de nog geldende regels van de wetgeving van Justinianus.

De wetgeving van Justinianus was vrijwel geheel in het Latijn geschreven. De colleges werden echter in het Grieks gegeven, aangezien de studenten veelal Griekstalig waren. In het eerste college dicteerde Stephanus een vrije Griekse vertaling van de Latijnse tekst, de index. In het tweede college lichtte Stephanus de Latijnse tekst toe met paragrafai, opmerkingen hetzij van juridische hetzij van taalkundige aard. Deze paragrafai zijn belangrijk voor de reconstructie van Stephanus' Digestenonderwijs.

In dit boek wordt de condictio in het Digestenonderwijs van Stephanus beschreven. Ook komt daarbij het begrip '[...]' aan bod. Stephanus heeft met zijn Digestenonderwijs waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het materiële recht. Hij mag dan wellicht geen verkondiger van geheel nieuwe eigen theorieen zijn geweest, maar zijn invloed als hoogleraar in zijn eigen tijd en de eeuwen daarna verleent hem een blijvende betekenis.

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/31306752X

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top