Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
rechten.jpg
English | Nederlands

Een omstreden eiland. De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding.

(1993) Ven, Foskea Anke Johanna van der

Terwijl het eiland Schiermonnikoog heden ten dage eigendom is van de Nederlandse staat, was het in vroeger dagen particulier eigendom. De verschillende eigenaren die het eiland gekend heeft worden in dit boek chronologisch per hoofdstuk
besproken. Om een goed inzicht te krijgen in de afzonderlijke tijdvakken waarin de eigenaren de heerschappij over Schiermonnikoogv oerden is naast de rechtsgeschiedenis
van de eigendom van het eiland tevens aandacht geschonken aan de algemene historische wetenswaardigheden over Schiermonnikoog. Uiteraard is deze historische beschrijving ondergeschikt aan de juridische; de historie dient hier voornamelijk als decor. ...

Zie: Inleiding
file:Inleiding

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/112345077

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top