Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

Effectiveness of higher education : factors that determine outcomes of university education

(2003) Bruinsma, Marjon

Marjon Bruinsma concludeert in haar proefschrift dat voor een goede studievoortgang in het hoger onderwijs de volgende factoren van belang zijn: het gemiddelde eindexamencijfer van de middelbare school, de motivatie van de student, de studielast, de kwaliteit van het doceergedrag en de kwaliteit van de instructie. De verwachte relatie tussen de mate van diepgaande leerstofverwerking en studievoortgang kon zij niet aantonen. Voor haar onderzoek verzamelde Bruinsma gegevens over studiemotivatie, leerstofverwerking en de ervaren kwaliteit van instructie van ongeveer 1100 eerstejaarsstudenten van de RUG.
file:Title and contents
file:Chapter 1
file:Chapter 2
file:Chapter 3
file:Chapter 4
file:Chapter 5
file:Chapter 6
file:Chapter 7
file:Appendix
file:References
file:Samenvatting
file:Complete thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/256199612

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top