Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Attitudeverandering binnen groepen, standpunten en argumenten

(1983) Kok, Gerrit Johannes

Het onderwerp van de hier gerapporteerde studies is de verandering van attitudes bij deelnemers aan groepsdiskussies. De vraagstelling luidt: treedt attitudeverandering in groepsdiskussies op als gevolg van de uitwisseling van standpunten, of als gevolg van de uitwisseling van argumenten of als gevolg van beide?...

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/830442928

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top