Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
Brouwer.jpg
English | Nederlands

The Electrophysiology of Language Comprehension: a Neurocomputational Model

(2014) Brouwer, Harm

Ongeveer tien jaar geleden stuitten onderzoekers die gebruik maken van elektro-encefalografie (EEG) op resultaten die leken te wijzen op een "Semantische Illusie" bij het begrijpen van taal: Zinnen die qua betekenis vreemd zijn, maar verder grammaticaal correct, hadden geen effect op de aan betekenis gerelateerde "N400 component" in het EEG signaal, maar juist op de aan structuur gerelateerde "P600 component".
Op basis van deze bevindingen zijn er maar liefst vijf nieuwe modellen van taalverwerking voorgesteld.
Al deze modellen claimen dat er niet een enkele verwerkingsroute, maar twee of meer verwerkingroutes zijn binnen het taalverwerkingsysteem, waarvan bij één route de structuur van een zin volstrekt niet van belang is, maar enkel de betekenis van de woorden waaruit de zin bestaat.
In dit proefschrift laat ik zien dat er een veel simpelere uitleg is voor de 'problematische' bevindingen en toon ik met computersimulaties aan dat deze alternatieve uitleg alle relevante data kan verklaren.
file:Volledige dissertatie
file:Stellingen

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/37526762X

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top