Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

Lexical acquisition for computational grammars

(2012) Cholakov, Kostadin

In dit proefschrift hebben we ons gericht op onvoldoende lexica Ie afdekking (coverage) van computationele grammatica's die afhankelijk zijn van grote, handgeschreven lexicons. Als een mogelijke oplossing voor dit probleem hebben we een nieuwe techniek voor lexicaIe acquisitie (LA) voorgesteld. Met deze techniek kan automatisch lexicale informatie toegevoegd worden voor woorden die niet deel uitmaken van het lexicon van een grammatica. De voorgestelde techniek is getest in experimenten met twee attribuut-waarde grammatica's, namelijk de Alpino grammatica voor het NederIands en de GG grammatica voor het Duits. Deze twee grammatica's zijn beschreven in Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk hebben we ook het belang van het lexicon in deze grammatica's onderstreept. In het lexicon worden de woorden gespecificeerd met hun eigenschappen en combinatiewijzen.
In Hoofdstuk 3 zijn eerdere werken bediscussieerd, die aantonen dat onbekende woorden inderdaad de prestaties van ontleding met behulp van computationele grammatica's nadelig be'invloeden. Enkele van deze werken geven aan dat woorden die weI in het lexicon voorkomen maar een incomplete of incorrecte lexicale beschrijvingen hebben ook de prestaties van de grammatica verminderen. Hoofdstuk 4 presenteerde vervolgens het LA model dat we in dit proefschrift voorstellen "oor het oplossen van problemen met onvoldoende lexical coverage van computationele grammatica's. Oit model houdt rekening met de morfologie van een onbekend woord, alsmede de syntactische beperkingen die opgelegd worden door de context. Het raadpleegt oak grate corpora, om de verschillende contexten waarin het woord gebruikt wordt in overweging te kunnen nemen. Het LA model implementeert een statistisch classificatiesysteem dat verschillende morfologische eigenschappen en eigenschappen van de context van het woord als invoer heeft en de lexicale eigenschappen van een woord voorspelt.

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/344092062

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top