Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vpcoltekin.jpg
English | Nederlands

Catching words in a stream of speach : computational simulations of segmenting transcribed child-directed speech

(2011) Coltekin, Cagri

De segmentatie van continue spraak in lexicale eenheden is één van de eerste vaardigheden die een kind moet leren gedurende de taalverwerving. Dit proefschrift onderzoekt segmentatie met behulp van computationeel modelleren en computationele simulaties. Segmentatie is moeilijker dan het op het eerste gezicht kan lijken. Kinderen moeten woorden vinden in een continue stroom van spraak, zonder kennis van woorden te hebben. Gelukkig laten experimentele studies zien dat kinderen en volwassen een aantal aanwijzingen uit de invoer gebruiken, alsmede simpele strategieën die gebruik maken van deze aanwijzingen, om spraak te segmenteren. Nog interessanter is dat een aantal van deze aanwijzingen taal-onafhankelijk zijn, waardoor een taalverwerver continue input kan segmenteren voordat het een enkel woord kent. De modellen die in dit proefschrift voorgesteld worden, verschillen op twee belangrijke vlakken van modellen uit de literatuur. Ten eerste gebruiken ze lokale strategieën – in tegenstelling tot globale optimalisatie – die gebruik maken van aanwijzingen waarvan bekend is dat kinderen ze gebruiken, namelijk voorspelbaarheidsstatistieken, fonotactiek en lexicale beklemtoning. Ten tweede worden deze aanwijzingen gecombineerd met behulp van een expliciet aanwijzing-combinatie model, dat eenvoudig uitgebreid kan worden met meer aanwijzingen.
file:Compleet proefschr. Coltekin, C.

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/33913190X

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top