Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

Sol : the sun in the art and religions of Rome

(2009) Hijmans, Steven Ernst

De heersende denkbeelden over de Romeinse zonnegod behoeven herziening. Dat betoogt promovendus Steven Hijmans, die onderzoek deed naar deze zonnegod, Sol. In de afgelopen twee decennia zijn de opvattingen over de Romeinse zonnegod Sol sterk veranderd. Het negentiende-eeuwse idee dat het vereren van de zon onromeins was, heeft afgedaan. De zonnecultus is juist geworteld in de vroegste Romeinse tradities en is doorlopend in Rome aanwezig geweest. Schriftelijke bronnen hiervoor zijn schaars, maar materiële bronnen zijn ruim voorhanden. Deze zijn met name waardevol omdat in het sterk visueel georiënteerde Romeinse rijk de materiële cultuur een belangrijke communicatieve taak had.

Het is echter niet eenvoudig de betekenis van deze bronnen te ontsluiten. In de Romeinse beeldtaal bijvoorbeeld hebben veel voorstellingen betekenissen die niet vanzelf spreken. In het geval van Sol blijkt dat gangbare voorstellingstypes veelal niet duidden op Sol of "zon", maar eerder een aura van kosmische stabiliteit aan een voorstelling gaven. Ook konden deze types verbanden leggen met de rijksideologie van een stabiele Romeinse wereldorde. Het is ondoenlijk om in één studie een diepgaande analyse te geven van alle Sol-gerelateerde voorstellingsgroepen. Na een historische en methodologische inleiding en een catalogus en algemene bespreking van Sol-voorstellingen, past Hijmans de in zijn proefschrift bepleite analytische principes daarom in slechts enkele deelstudies diepgaander toe. Zo stelt Hijmans onder meer vast: dat de stralenkrans van de Romeinse keizers geen zonnesymbool was, maar een met Augustus en Actium verbonden erekrans; dat het leitmotiv van Horatius' Carmen Saeculare de door Sol en Luna verbeelde aeternitas-gedachte is; dat Sol in een beroemd mozaïek in de Vaticaanse necropolis ten onrechte geduid wordt als Christus; en dat de rol van de zonnecultus in het ontstaan van het kerstfeest verwaarloosbaar is.
map: Deel I
map: Deel 2 Bibliographie en platen

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/321539664

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top