Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

Van assimilatie tot segregatie : de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg. 1856-1917

(2007) Wijngaarden-Xiounina, Jelena Sergejevna van

In Nederland wordt veel onderzoek verricht naar integratie van buitenlanders binnen de Nederlandse samenleving. Maar hoe zit het met het 'integratievermogen' van de Nederlanders is het buitenland? Jelena van Wijngaarden-Xiounina onderzocht de maatschappelijke positie van een groep Nederlanders in Sint-Petersburg vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot 1917, het moment waarop ze vanwege de gevolgen van de Oktoberrevolutie Rusland verlieten.

De Nederlanders in Sint-Petersburg vormden een minderheid van zo’n 250 personen die voor een belangrijk deel bestond uit kooplieden uit het Twentse Vriezenveen en, sinds het einde van de negentiende eeuw, ook uit werknemers die voor nieuwe Nederlandse bedrijven gingen werken. Van Wijngaarden-Xiounina onderzocht de economische en sociale positie van deze Nederlanders aan de hand van literatuurstudie, archiefstudie en interviews met hun nakomelingen. Haar proefschrift bevat tevens een aantal individuele verhalen van Nederlanders die uiterst succesvol waren in de Petersburgse samenleving.

Volgens de promovendus vormden de Nederlandse kooplieden een tamelijk gesloten gemeenschap, met hun eigen protestants geloof en eigen gebruiken. Dit blijkt echter hun integratie in de Petersburgse economie niet in de weg te hebben gestaan. In het collectieve geheugen van de Petersburgers zijn sommige begrippen tot op het heden verbonden met de aanwezigheid van Nederlanders in de Russische stad.
file:Titelpagina en voorwerk
file:Woord vooraf
file:Inleiding
file:Deel 1, hoofdstuk 1
file:Deel 1, hoofdstuk 2
file:Deel 2, hoofdstuk 1
file:Deel 2, hoofdstuk 2
file:Deel 3: case-studies
file:Slotconclusies
file:Bijlagen
file:Zusammenfassung
file:Bronnen en literatuur
file:Personenregister
file:Complete dissertatie

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/303294035

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top