Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
letteren.jpg
English | Nederlands

'Het belang en de welvaart van alle ingezetenen' : gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870

(2006) Baron, Wilhelmina

In ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’ besteedt Minie Baron voor het eerst aandacht aan het hele gebied van de gezondheidszorg in een Nederlandse stad in de eerste zeventig jaren van de negentiende eeuw. Ze toont aan dat de bestrijding van de inheemse volksziekten in de periode 1800-1870 van grotere invloed was op het inrichten van de gezondheidszorg in de negentiende eeuw dan de bestrijding van de nieuwe ziekte cholera.

De meeste ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Groningen in de periode 1800-1870 kunnen worden gekoppeld aan de bestrijding van epidemieën en besmettelijke ziekten. Door de groeiende bevolking en toegenomen economische activiteiten verslechterden in de loop van de negentiende eeuw de hygiënische omstandigheden in de Nederlandse steden. Ziektes namen toe en epidemieën grepen steeds vaker om zich heen. Hoewel men de juiste oorzaak van de ziektes niet altijd kende, werden in de openbare gezondheidszorg en de medische hulpverlening verschillende maatregelen getroffen om de gevolgen van de vele volksziekten op te vangen. Al vroeg in de negentiende eeuw ontstonden nieuwe collectieve regelingen en voorzieningen. Naast de angst voor besmettelijke ziektes, speelden in de stad Groningen ook economische motieven en stadstrots een rol in de opbouw van de negentiende-eeuwse gezondheidszorg.

http://www.vangorcum.nl
file:Titel en inhoud
file:Woord vooraf
file:Hoofdstuk 1
file:Hoofdstuk 2
file:Hoofdstuk 3
file:Hoofdstuk 4
file:Hoofdstuk 5
file:Hoofdstuk 6
file:Hoofdstuk 7
file:Hoofdstuk 8
file:Hoofdstuk 9
file:Hoofdstuk 10
file:Noten
file:Lijst van afkortingen
file:Verantwoording van afbeeldingen
file:Lijst van bijlagen
file:Archivalia
file:Geraadpleegde literatuur
file:Personenregister
file:Summary
file:Complete dissertatie
file:Stellingen

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/297392336

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top