Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.gif
English | Nederlands

Huge van Bordeeus : een ridder van Karel de Grote op avontuur in het Oosten : onderzoek naar de Middelnederlandse versfragmenten en prozaroman

(2004) Lens, Maria Johanna

'Huge van Bordeeus' is de dissertatie van Maria Lens. Hierin doet zij verslag van haar onderzoek naar de Middelnederlandse overlevering van een Franse tekst, 'Huon de Bordeaux', over de ridder Huge van Bordeeus. Deze veertiende-eeuwse ridder, leenman van Karel de Grote, moet de baard en vier tanden van de soudaan van Babylon halen. Oberon, de toverkoning, helpt hem hierbij. Er zijn fragmenten (ca. 1500 verzen) van een veertiende-eeuwse roman, 'Huge van Bordeeus', en een gedrukte prozaroman uit de zestiende eeuw, 'Huyghe van Bourdeus'. Volgens Lens gaan beide terug op een verloren Middelnederlandse versroman die een bewerking is geweest van de Frans tekst. Vergelijking van de (gereconstrueerde) versroman met de Franse versie toont aan dat de structuur van de Middelnederlandse tekst complexer is dan die van het Franse verhaal. Het verhaal is bovendien uitgebreid met nieuwe avonturen. Inhoudelijk is in het Nederlands meer nadruk gelegd op de christelijke elementen, zoals zonde en boete, bekering en geloof. De prozaroman wordt in het algemeen gekenmerkt door een streven naar verduidelijking, vereenvoudiging en versnelling van de handeling. Aan het eind van het proefschrift doet de auteur een poging het verhaal van de ridder te plaatsen in de Middelnederlandse literaire context van de veertiende eeuw. Achterin is een Franse samenvatting opgenomen, een aantal bijlagen, een register op eigennamen en geografische aanduidingen, een register op personen en teksten, en een uitgebreide literatuuropgave.
Bron: http://taalunieversum.org/cultuur/bibliografische_attenderingslijst/20/3/3/
file:indexen
file:titelpagina's/inhoudsopgave
file:hoofdstuk 1
file:hoofdstuk 2
file:hoofdstuk 3
file:hoofdstuk 4
file:hoofdstuk 5
file:appendix
file:literatuuropgaven
file:personen en teksten
file:resume
file:stellingen
file:thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/263446611

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top