Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
letteren.jpg
English | Nederlands

Mappae mundi: scriptura et pictura : textes, images et herméneutique des mappemondes du Moyen Age long (XIIIe-XVIe siècles)

(1999) Hoogvliet, Margriet

"In de Middeleeuwen dacht men dat de aarde plat was. De cartografische Renaissance begon met de herontdekking van de cartografie van Ptolemeus en met de reis van Columbus naar Amerika." In veel studies over de geschiedenis van de cartografie wordt het wereldbeeld uit de Middeieeuwen op een dergelijke manier afgeschilderd. Men vindt de cartografische producten van de Middeleeuwen lachwekkend primitief: ze komen niet overeen met de geografische werkelijkheid en blijven hardnekkig bijgeloof als waarheid beschouwen.

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/241679060

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top