Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
letteren.jpg
English | Nederlands

Art, architecture and liturgy. Siena Cathedral in the Middle Ages

(1993) Ploeg, Cornelis Pieter Jan van der

In deze studie staat de vraag centraal naar de verhouding tussen middeleeuwse kunst, in het bijzonder altaarstukken; de architectuur van het kerkgebouw waarin deze altaarstukken functioneren; en de liturgie. Om dit vraagstuk aan de hand van een concreet geval te onderzoeken, is de Dom van Siena gekozen, omdat hier de voorwaarden voor een dergelijk onderzoek verhoudingsgewijs gunstig waren: een grotendeels bewaard gebleven en gedocumenteerde, samenhangende reeks van altaarstukken, die bovendien tot de vroegste in hun soort behoren; een gebouw dat aan de hand van bouwhistorische sporen en met behulp van vele bewaard gebleven documenten in zijn verschillende stadia van ontwikkeling te reconstrueren is; en een liturgische traditie die, doordat ons twee ordines, dienstboeken voor de liturgie, zijn overgeleverd, gedetailleerd bekend is. ...

Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/107367947

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top