Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
letteren.jpg
English | Nederlands

Gemeenschapszin en Plichtsbesef. Liberalisme en Nationalisme in Nederland, 1870-1918

(1992) Velde, Hendrik te

Er is veel balangstelling voor het thema nationalisme. De val van het communisme heeft in Oost-Europa de weg vrijgemaakt voor vormen van soms agressief nationalisme en de Europese eenwording geeft in West-Europa aanleiding tot hernieuwde aandacht voor nationale 'identiteit'. De media berichten er dagelijks over. Vaak lijkt het dan alsof volstrekt duidelijk is wat onder nationalisme moet worden verstaan. Omdat de ontwikkelingen snel gaan is er meestal weinig gelegenheid tot diepgaande reflectie. Ook historisch onderzoek kan geen antwoord geven op alle vragen maar kan tenminste problemen verduidelijken. ...

Zie: Inleiding
file:Inleiding

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/097565571

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top