Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
letteren.jpg
English | Nederlands

Theory formation and the study of literature

(1987) Sörensen, Dolf

Deze studie heeft tot doel de wetenschapstheoretische basis van de literatuurwetenschap te verstevigen. Het probleem daarbij is echter dat zowel de wetenschapsfilosofie als de literatuurwetenschap enorm in beweging zijn. Theorievorming in beide domeinenis gedurende de afgelopen decennia erg intensief geweest en heeft geleid tot sterk veranderde en veranderende inzichten. Vandaar dat gekozen is voor een opzet waarbij in deel 1 vrij uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen de wetenschapsfilosofie. Dit deel wordt afgerond met een hoofdstuk waarin wetenschapsfilosofische uitgangspunten worden geformuleerd die momenteel vrij algemeen aanvaardbaar lijken in het licht van de recente ontwikkelingen.
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/038163683

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top