Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
letteren.jpg
English | Nederlands

The development of D.H. Lawrence's prose themes, 1906 - 1915

(1983) Veen, Berend Klaas van der

In dit proefschrift wordt beoogd de rode draad te volgen die de thema's van D.H. Lawrence's vroege proza-werken verbindt (er is gestreefd naar een zekere volledigheid voor wat de proza-werken zelf betreft: er is daarom gebruik gemaakt van nog ongepubliceerde - en vaak fragmentarische - werken naast de reeds gepubliceerde). Hoewel er in de inleiding wordt gewezen op de duidelijke verbanden die er bestaan tussen Lawrence's leven en werk, beschrijft het proefschrift zelf alleen een ontwikkeling van de Lawrentiaanse thematiek zoals die uit de werken zelf naar voren komt.
Zie: Samenvatting
file:Samenvatting

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/833405950

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top